FAQ

Hieronder vindt u de meest voorkomende vragen

Wat is het doel van P.E.T.S.?

P.E.T.S. heeft als hoofddoel de sociaal emotionele vaardigheden en betrokkenheid te vergroten bij kinderen en jongeren zodat ze het toe kunnen passen. Dit doen we door het bespreekbaar maken en herkennen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag. De hele groep/klas en de docent, worden betrokken in het project en niet alleen slachtoffers of daders.

Wat is de doelgroep van P.E.T.S.?

P.E.T.S. is bedoeld voor leerlingen van 10 tot 16 jaar, in het regulier- en speciaal basisonderwijs (groep 7 en 8) en klas 1 en 2 van alle typen voortgezet onderwijs.

Waarom heeft P.E.T.S. voor deze doelgroep gekozen?

De doelgroep 10 tot 16 jaar is gekozen omdat de themafilms het meest geschikt zijn voor leerlingen van die leeftijd. Deze doelgroep leeft zich beter in de situatie in. Ze zijn met hun eigen ontwikkeling en identiteit bezig en hun plek in de groep. Leerlingen ouder dan 16 zijn meer bezig met de maatschappij en hun toekomst.

Op welke manier wordt de doelgroep betrokken bij het P.E.T.S. project?

Het P.E.T.S. project zorgt ervoor dat de doelgroep onderdeel is van het project. De interactieve filmpjes (met keuzemomenten) zet de leerlingen aan tot nadenken en beslissingen maken vanuit het eigen oogpunt.

De scholen die al deelnemen aan P.E.T.S. zijn positief en zeggen dat het effect heeft op de leerlingen.

Wat is de aanpak van P.E.T.S.?

Het lesprogramma van P.E.T.S. bestaat uit verschillende thema's die per doelgroep 'op maat' worden toegepast. Per praktijksituatie kan de groep/klas aangeven hoe de film verloopt. Zo wordt ervaren hoe het pesten in de praktijk gaat. Voor de docent is er een handleiding om het gesprek op te starten en het project te begeleiden. Ook is er de mogelijkheid om de maker, tevens ervaringsdeskundige, te ontvangen op school voor begeleiding.

Welk materiaal wordt er gebruikt binnen het P.E.T.S. project?

Tot de materialen van het P.E.T.S. project behoren:

  • De website: www.petsproject.nl
  • De E-learning module
  • De themafilms
  • Een leerlingen werkboekje per thema
  • Een handleiding voor docenten
  • Enquête, ter evaluatie

Welke thema’s worden er aangeboden binnen P.E.T.S.?

Klik hier om alle thema's van de interactieve films te bekijken.

Hoelang duurt P.E.T.S.?

Elke themafilm duurt ongeveer twintig minuten. Per themafilm zijn er twee á drie keuzemomenten. Aandacht besteden aan één verhaallijn neemt dus ongeveer dertig minuten in beslag, afhankelijk van de gekozen werkwijze. Bij een zelfstandige les waarbij opdrachtboekjes gebruikt worden, of een les met begeleiding of nagesprek komt er extra tijd bij. Wat deze extra tijd betreft kan een specifiekere inschatting door ons gemaakt worden. Daarover kunt u contact met ons opnemen.  

Door wie wordt P.E.T.S. gemaakt?

P.E.T.S. is bedacht en ontwikkeld door Brian op de Dijk. Hij is ervaringsdeskundige op het gebied van pesten door eigen ervaring. Hij heeft zich laten adviseren door mensen uit het onderwijs (bestuur, directie, docenten), leerlingen en ouders. In de eerste fase van het project zijn er checks uitgevoerd door een voormalig lerares die nu actief is in de politiek.

Hoe kan ik mij inschrijven?

Scholen kunnen zichzelf aanmelden voor deelname aan het P.E.T.S. project, ook benaderen wij zelf scholen. Soms speelt de gemeente een rol in de deelname, zij geven dan het advies aan de school om gebruik te maken van het P.E.T.S. project.

Wanneer kan ik van het P.E.T.S. project gebruik maken?

Het P.E.T.S. project is in te zetten op alle scholen en verenigingen die gebruik kunnen maken van een computer/laptop met internet, digibord en een printmogelijkheid.

Daarnaast heeft u voor het P.E.T.S. project een licentie nodig, waarvoor u dan een login ontvangt. Met een gebruikersnaam en wachtwoord kan er ingelogd worden op onze website en zo krijgt u toegang tot het lesmateriaal.

Hoe lang is de licentie geldig?

De licentie is tot het einde van het lopende schooljaar geldig. Verlengen voor het volgende schooljaar kan zodra uw licentie bijna verloopt. U krijgt hier bericht van.

Waarom is het interessant om de licentie te behouden?

Het blijft interessant om de licentie te behouden, gezien er ieder schooljaar een nieuwe instroom van leerlingen is. Daarnaast wordt het project ieder schooljaar geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe thema’s of onderdelen. Dit doen we mede op basis van uw feedback, die wij vragen in de vorm van een enquête bij gebruik van het project.

Wat als ik al een lesmethode heb?

P.E.T.S. is niet alleen als basismethode in te zetten tijdens uw lessen, maar kan ook een mooie aanvulling zijn op al bestaande methodes of protocollen en dienen als extra lesprogramma. Bijvoorbeeld tijdens de Week Tegen Pesten, een activiteitenweek of op een door u gewenst moment in het schooljaar.

Wordt er nazorg geboden door P.E.T.S.?

Duidelijk is geworden dat het P.E.T.S. project veel impact heeft en het tot nadenken aanzet.

Bij schoolbezoeken door Brian delen leerlingen soms hun eigen emotionele persoonlijke verhalen in het nagesprek of één op één met hem. Soms komt er na die tijd meer los en/of ontstaan er vragen waarvoor er meer contact gewenst is. De leerling (evenals ouders) kunnen ons dan ook individueel benaderen. In overleg kunnen wij dit terugkoppelen aan de school (vertrouwenspersoon of mentor) en van daaruit kan er indien nodig actie ondernomen worden.

Nazorg die de school geboden wordt is dat, indien gewenst, er contact tussen de school en het P.E.T.S. project kan blijven.

Contact

Als u nog andere vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.