Inschrijven

P.E.T.S. is als basismethode in te zetten tijdens uw lessen, maar kan ook een mooie aanvulling zijn op al bestaande methodes of protocollen en dienen als extra lesprogramma. Bijvoorbeeld tijdens de Week Tegen Pesten, een activiteitenweek of op een door u gewenst moment in het schooljaar.

Hoe kan ik mij inschrijven?

Scholen kunnen zichzelf aanmelden voor deelname aan het P.E.T.S. project, ook benaderen wij zelf scholen. Soms speelt de gemeente een rol in de deelname, zij geven dan het advies aan de school om gebruik te maken van het P.E.T.S. project.

Wanneer kan ik van het P.E.T.S. project gebruik maken?

Het P.E.T.S. project is in te zetten op alle scholen en verenigingen die gebruik kunnen maken van een computer/laptop met internet, digibord en een printmogelijkheid.

Daarnaast heeft u voor het P.E.T.S. project een licentie nodig, waarvoor u dan een login ontvangt. Met een gebruikersnaam en wachtwoord kan er ingelogd worden op onze website en zo krijgt u toegang tot het lesmateriaal.

Hoe lang is de licentie geldig?

De licentie is tot het einde van het lopende schooljaar geldig. Verlengen voor het volgende schooljaar kan zodra uw licentie bijna verloopt. U krijgt hier bericht van.

Waarom is het interessant om de licentie te behouden?

Het blijft interessant om de licentie te behouden, gezien er ieder schooljaar een nieuwe instroom van leerlingen is. Daarnaast wordt het project ieder schooljaar geactualiseerd en uitgebreid met nieuwe thema’s of onderdelen. Dit doen we mede op basis van uw feedback, die wij vragen in de vorm van een enquête bij gebruik van het project.

EXTRA'S

Het P.E.T.S. project is met de licentie die toegang geeft tot het lesmateriaal (films, opdrachten, gespreksstof en handleiding) zelfstandig door de docent met de klas te doorlopen. Mocht er behoefte zijn aan begeleiding van de maker, tevens ervaringsdeskundige, dan is dit mogelijk. In overleg valt ook het een en ander aan te vullen, zoals het vertellen van zijn eigen verhaal, het voeren van een nagesprek of het stellen van vragen.

Schrijf u in!

Voor inschrijven of meer informatie;

FAQ

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen. Mogelijke vragen hebben wij verzameld in de vorm van een FAQ, veel antwoorden kunt u daar al vinden.