Basischool

Basisschool

Thema's

Web Development
Kinderachtig
Een thema over:
Buiten Sluiten

Niemand wil alleen zijn.
Iedereen wil erbij horen.
Web Development
Samen
Een thema over:
Vriendschap

Kunnen jongens en meisjes vrienden zijn?
en hoe zorg je dat je erbij hoort?
Web Development
Vals
Een thema over:
Meidenvenijn

Zijn we echt vriendinnen?
Hoe denkt zij over mij?
Is er iemand de baas?
Web Development
Mikpunt
Een thema over:
Pestrollen

Hoe zorg je dat je niet (wéér)
gepest wordt?
Ga je je anders gedragen om
erbij te horen?
Ga je zelf pesten?